Programa para calcular el impuesto de plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana IIVTNU).
IIVTNU Calcular l'impost
Calcular el impuesto.
Mitjançant aquest senzill programa podrà obtenir el càlcul de l'import de la liquidació per l'Impost sobre l'Increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (antiga "plusvàlua municipal").

Tinga en compte que les dades oferides són a títol informatiu, esta ferramenta és una simulació basant-se en les dades introduïdes.

Per a fer els càlculs seguisca estos passos:

1.-Seleccione la data en què es produïx la transmissió (actual):

             Compravenda: correspondrà amb la data de l'escriptura.

             Herència; l'any de defunció del causant.

             Altres supòsits.

2.- Indique la data exacta en què es va adquirir (anterior) al seu dia l'immoble, que va poder ser per compravenda, per herència o qualsevol altre motiu.

(el nombre d'anys serà la diferència entre ambdós dates)

3.- Indique el valor cadastral sol del en el moment de la transmissió, tinga en compte que només interessa el valor del sòl (no el total de l'immoble o el de la construcció), pot obtindre este valor en el rebut de l'IBI de l'any de la transmissió.

 

 
Dia Any

Dia Any:

€  

%
%

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30