Formació permanent per adults

Benvinguts a l’Escola de Formació de Persones Adultes de La Pobla de Farnals. Des de la Regidoria de Cultura i Educació consolidem el projecte d’escola perquè pugueu complementar la vostra formació acadèmica en horari nocturn, facilitant així la compaginació de les classes amb la feina. Aquest any l'Escola d'Adults ofereix, gratuïtament, els següents cursos:

 

CALENDARI DE MATRÍCULES I PREINSCRIPCIONS CURS 2018/19

  TERMINIS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PUBLICACIÓ DE LLISTES

PREINSCRIPCIONS NOUS ALUMNES 

Del 9 al 18 de juliol  i del 3 al 11 de setembre**

Llistat nous alumnes preinscrits

12 de setembre

MATRÍCULES

MATRÍCULA NOUS ALUMNES

Del 17 al 26 de setembre***

Llistat matrícules definitives

27 de setembre

MATRÍCULA ANTICS ALUMNES

Del 9 al 18 de juliol*

Llistat antics alumnes matriculats

19 de juliol

REUNIÓ INFORMATIVA

1 d’octubre

 

*El 19 de juliol es publicarà el llistat amb l’antic alumnat matriculat i el nombre de places disponibles per a matricula nova.

**El 12 de setembre es publicarà el llistat amb els preinscrits que han obtingut dret a plaça i que han de formalitzar la matrÍcula per enregistrar-se definitivament com a nou alumne de l’escola. SENSE LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA ES PERDRÀ EL DRET A LA PLAÇA AUTOMÀTICAMENT.

***El 27 de setembre es publicarà  el llistat amb l’alumnat definitiu admés a l’escola.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ DE NOUS ALUMNES:

  1. La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes a l’escola de Formació de Persones Adultes (FPA) de la Pobla de Farnals. Aquest procés d'admissió comprén un període de preinscripció i un altre de matriculació:

·         Durant els períodes de preinscripció és quan es demana l'admissió al centre (Preinscripcions nous alumnes). Hem establert 2 períodes:

  • 1er període: del 9 al 18 de juliol.
  • 2on període: del 3 al 11 de setembre.
  • El 12 de setembre es publicarà el llistat amb els preinscrits que han obtés plaça i que han de formalitzar la matrícula per enregistrar-se definitivament com a nous alumnes de l’escola. SENSE LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA ES PERDRÀ EL DRET A LA PLAÇA.
  1. A partir del 17 i fins el 26 de setembre, el nou alumnat ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre. (Matrícula nous alumnes). S’acceptarà nou alumnat mentre hi haja places disponibles segons les ràtios.
  2. El 27 de setembre es publicarà  el llistat amb l’alumnat definitiu admés a l’escola.

 

 

MATRICULACIÓ ANTICS ALUMNES:

 

Els antics alumnes que no han perdut l’escolaritat per la no-assistència a les classes, no han de realitzar preinscripció;  poden acudir del 9 al 18 de juliol a formalitzar la matrícula al centre (Matrícula antics alumnes).  El 19 de juliol es publicarà el llistat amb l’antic alumnat matriculat i el nombre de places disponibles per a matricula nova.

 

Qui hi pot accedir a l’escola de FPA de la Pobla de Farnals?

-       Per accedir als ensenyaments de l’escola cal tenir complerts 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s'inicia la formació. 

-       Per a obtenir l'admissió a l’escola (únicament nou alumnat) cal presentar la sol·licitud de preinscripció i, en cas de tindre a plaça, la formalització de la matrícula.

-       No s'admet cap sol·licitud fora del termini.

Criteris d’admissió

-       Si per a una determinada activitat formativa hi ha més sol·licituds d'admissió que places oferides, es prioritza l’ordre de matriculació de l'alumnat antic (alumnat matriculat durant el curs 2017-2018). 

-       Si encara queden places vacants s'admeten sol·licituds de nou alumnat. Entre l'alumnat nou es dóna preferència, en primer lloc, als residents a la Pobla de Farnals i, en segon lloc, a l’ordre cronològic de la preinscripció. 

-       El nou alumnat que no formalitze la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada donant pas al següent en llista.

-       En cas d’impossibilitat d’assistir al centre en les dates de matrícula, pot ser formalitzada per una tercera persona amb l’autorització escrita i signada de l’interessat o la interessada.

 

 Lloc de preinscripció i matrícula

La preinscripció i/o matricula cal fer-la al centre de FPA. Per portar-la a terme cal entregar la sol·licitud de preinscripció i/o la sol·licitud de matriculació al mateix centre de l’FPA, situat al C/ Miguel Marqués, 18 de la Pobla de Farnals (Al costat de la biblioteca municipal)         
 

 Quins documents cal entregar

-       Preinscripció: Cal presentar l'original del DNI o passaport.

-       Matrícula: Cal presentar el resguard de preinscripció per als alumnes nous. Per als antics alumnes no cal fer entrega de cap document.

 

Tractament d’absències

En els casos d’absentisme continuat el professorat podrà optar per reconduir les places no ocupades i deixades per absentisme. Cada cas serà estudiat individualment tenint en compte que el 20% d’absències de les sessions trimestrals sense causa justificada implica, automàticament, la pèrdua de la plaça.

  

 Horari de preinscripció i matrícula

L’horari d’atenció al públic serà de dilluns de 16:00 h a 21:00 h i de dimarts a dijous de 9:00h a 14:00h. Divendres no hi haurà atenció al públic.

 

Punts d’informació:

 

 
Escola FPA la Pobla de Farnals
C/ Miguel Marqués, 18
46139 València
Telèfon: 661 40 82 64
 
 
Ajuntament de la Pobla de Farnals
Plaça Sant Vicent Ferrer, 1
46139 València
Telèfon: 96 144 12 52
 
 
Centre d’Informació Juvenil
Casa de la Cultura; C/ Les Escoles, 2 
46139 València
Telèfon: 96 145 28 18
 


 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30