Ecoparcs

Què és un ecoparc?

 

És una instal·lació tancada i controlada de recollida selectiva de residus, on el ciutadà pot dipositar gratuïtament els residus que genera en sa casa i per als quals no es disposa de contenidors específics en els sistemes de recollida tradicional.

 

Qui pot utilitzar l'ecoparc?

 

Els ciutadans de l'Area Metropolitana de València que siguen subjectes passius de la TAMER. També s'admeten petits comerços, oficines o serveis els residus dels quals siguen assimilables als domiciliaris.

 

Per què utilitzar l'ecoparc?

 

La recollida selectiva és l'única manera de facilitar el reciclatge i/o eliminació segura dels residus. Si portem els nostres residus a l'ecoparc evitem el seu abocament incontrolat, reduïm el volum de brossa que acaba en els abocadors i estalviem en matèries primeres i energia. Amb tot açò, contribuïm al fet que els residus que no podem evitar, no siguen un problema per al medi ambient.

 

Què podem portar a l'ecoparc?

 

Enderrocs: De petites reformes i nets de plàstic, fusta, finestres, portes, espills, etc.

Podes: Restes de poda d'arbres, neteja de jardins o gespa.

Fusta: Mobles de fusta sense parts grans de metalls, plàstics o teles. No DM.

Voluminosos: Mobles o altres objectes la composició dels quals siga una mescla de diferents materials

Paper i cartó

Metalls: Objectes metàl·lics que no siguen un electrodomèstic.

Pneumàtics

Envasos de vidre

Tòner i uns altres consumibles d'impressores

Radiografies

Oli de motor

Oli de cuina

Fluorescents

Envasos metàl·lics: que hagen contingut pintures (no a l'aigua), dissolvents o olis minerals.

Envasos de plàstic: que hagen contingut pintures (no a l'aigua), dissolvents o olis minerals.

Electrodomèstics

Bateries: de vehicles, telèfons mòbils, etc.

Aerosols o sprays

Piles

 

XIFRES DE RECOLLIDA SELECTIVA

 

Segons les dades facilitades per la Mancomunitat de l'Horta Nord i els gestors de recollida d'oli i roba, les xifres aproximades corresponents a l'any 2015 són:

 

 

RESIDUS SÒLIDS (CONTENIDOR MARRÓ)

3.100.500 quilograms

ENVASOS (CONTENDOR GROC)

269.000 quilograms

PAPER I CARTÓ (CONTENIDOR VERD))

99.500 quilograms

ROBA

21.188 quilograms

OLIE

3.040 litres

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30