Descripció - Organigrama

SERVEI A2. INTERVENCIÓ GENERAL

L'organització del servei s'estructura de la següent manera:

 

    - Unitat 05: Comptabilitat i fiscalització

 

      Email: poblafarnals_ctb@lapobladefarnals.es

 

Secció Tresoreria, gestió tributaria i recaptació:

 

    - Unitat 06: Tresoreria

 

    - Unitat 07: Gestió Tributaria i Recaptació

 

      Email: tributos@lapobladefarnals.es

 

Cadascuna de les unitats està integrada pels llocs que a continuació es relacionen:
 

 

Secció i Unitat Lloc
Directora del Servei Interventora
Unitat Gestió econòmica, Comptabilitat i Fiscalització. Cap d'unitat Tècnic econòmic
Unitat Gestió econòmica, Comptabilitat i Fiscalització Auxiliar –administrativa
Unitat Gestió econòmica, Comptabilitat i Fiscalització Auxiliar –administrativa
Secció Tresoreria, Gestió Tributària i Recaptació. Cap de Secció Tresorer
Secció Tresoreria, Gestió Tributària i Recaptació. Unitat Tresoreria Administrativa
Secció Tresoreria, Gestió Tributària i Recaptació. Unitat Tresoreria i nòmines Auxiliar –administrativa
Secció Tresoreria, Gestió Tributària i Recaptació. Unitat Gestió Tributària i Recaptació, Plusvàlues i Guals Auxiliar –administrativa
Secció Tresoreria, Gestió Tributària i Recaptació. Unitat Gestió Tributària i Recaptació, Plusvàlues i Guals Auxiliar –administrativa

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30